Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik ve Göçmen Tarım İşçilerine İlişkin Gelişmelerin Haritaları

2020 Mart – Haziran ayları arasında Kalkınma Atölyesi tarafından yürütülen Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler; İzleme ve Belgeleme Çalışmasının ana amacı nedir?

Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınına dair tedbirler ve kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı dönemde mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçilerinin ve işçi ailelerdeki çocukların mevcut durumuna, ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara dair veri toplamak; ulusal ve yerel düzeydeki uygulamalara ve insan haklarının teminine ilişkin izleme çalışması yapmak ve yapılan çalışmaları kanıt temelli savunu yapabilmek amacıyla belgelemektir.

Kalkınma Atölyesi, mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi bağlamında, kurulduğu 2004 yılından bu yana saha araştırmaları yürütme, uygulama modelleri ve politika önerileri geliştirme, kapasite arttırma ve savunuculuk çalışmalarını hem merkezi hem de yerel düzeyde sürdürmektedir. Kalkınma Atölyesi ayrıca sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olan eğitim alanında nitelikli eğitime erişim konusunda boylamsal uygulamalar yapmakta, içerik geliştirme ve program uyumları gibi çalışmalar yürütmektedir.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Başbakanlık Genelgesi ile “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilen 2018 yılının 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde yayınlanan Adana Ovası’nın mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının Mevsimlik Hayatları Belgeseli