Neden? Nasıl?

2020 Mart – Haziran ayları arasında Kalkınma Atölyesi tarafından yürütülen Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler; İzleme ve Belgeleme Çalışmasının ana amacı

Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınına dair tedbirler ve kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı dönemde mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçilerinin ve işçi ailelerdeki çocukların (1) mevcut durumuna, ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara dair veri toplamak; (2) ulusal ve yerel düzeydeki uygulamalara ve insan haklarının teminine ilişkin izleme çalışması yapmak ve (3) yapılan çalışmaları kanıt temelli savunu yapabilmek amacıyla belgelemektir. 

Ayrıca bu çalışmanın, hakları ihlal edilen ve ayrımcılığa uğrayanlara yönelik izleme, belgeleme, veri görselleştirme ve kanıt temelli savunu yapma çalışmalarına katkı sağlaması, farklı kurum ve kişileri benzer çalışmalar yapmak için cesaretlendirmesi beklenmektedir.

Yöntem – Süreç

Kalkınma Atölyesi, Türkiye’de görülen ilk Covid-19 vakasının açıklamasının ardından salgının ve sürecin mevsimlik gezici tarım işçilerini nasıl etkileyeceğine dair kurumsal imkanlarını ve iletişim ağını kullanarak izleme çalışmasını başlattı. İlk etapta Türkiye odağında yürütülen ve daha çok yerele odaklanan bu izleme ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin insan hakları bağlamında ilgili tarafları bilgilendirme çabası 2020 Mart ayı sonuna doğru küresel gelişmelerin de çalışma odağına dahil edilmesi ile daha sistemli ve hak temelli bir hale getirildi. 

Bu 11 hafta süren izleme ve savunu çalışması ile dokuz adet Covid-19 Salgınında Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler Haritası ile dokuz adet Covid-19 Salgınında Dünyada Mevsimlik ve Göçmen Tarım İşçilerine İlişkin Gelişmeler Haritası hazırlanarak yaygınlaştırıldı. Covid-19 salgını döneminde hazırlanan tüm yayınlar http://www.ka.org.tr/kategori/34/Covid-19-Pandemi dosyasında arşivlenerek erişime açıldı. Dünya genelinde 70 ülkeyi kapsayan 389 veri, Türkiye için ise 62 il ve KKTC’yi kapsayan 455 veri, dijital harita haline getirildi. Bu bine yakın veri, aynı zamanda Covid-19 salgını sürecinde yaşananların belleğini oluşturuyor. Kalkınma Atölyesi, özellikle mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçisi aileleri ve çocuklar odağında çalışan araştırmacıları, rol ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşları, bu alanda çalışan uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu bu verileri kullanmaya davet ediyor.

harita.ka.org.tr, Covid-19 salgını süresince dünyadaki ve Türkiye’deki mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçileri ve ailelerine ilişkin gelişmeleri içermesi açısından insan hakları izleme alanında ilk örnek.